Cá vàng

Cả hai con sông đều là cá vàng.

Cả hai con sông đều là cá vàng

Cả hai dòng sông - Cá vàng

Cả hai dòng sông "Cá vàng" của Mashusha

Cả hai dòng sông - Cá vàng (Yotaspace 04/09/2015 Live)

Cả hai dòng sông - Cá vàng (Âm học) 2013/09/14 Câu lạc bộ MezzoForte Moscow

Cả hai dòng sông - Cá vàng 29/05/2015 (Nhà hát trực tiếp)